top of page

הקבוצה הישראלית הבינלאומית של המכון למדעים נואטים משקפת את האתוס ותפיסת העולם של המכון למדעים נואטים ואת המורשת של מייסד המכון, האסטרואנט מאפולו 14, ד"ר אדגר מיטצ'ל. 

הקבוצה פועלת באופן עצמאי ואינה קשורה בשום אופן משפטי או כספי למכון למדעים נואטים. הקבוצה פועלת תחת המטריה המשותפת של קהילות המכון. 

הקבוצה הוקמה ב- 2008 ע"י ד"ר לילה מור ובמשך זמן מסויים תיפקדה כקבוצת דיאלוג שנה בנושאים לדיון שהוצעו ע"י המכון. כמו-כן, נערכו מפגשי למידה סביב הספר "לחיות לעומק" בהוצאת המכון. 

הקבוצה בנויה על עקרונות של שיתוף. לכן, לכל חבר וחברה תהייה אפשרות להרויח כמשתתפים פעילים.  

אתוס: 

 

מטרת הקבוצה לייצר סביבה נואטית, אמפתית ולא תחרותית, המבוססת על עקרונות של חמלה, למטרות למידה, מחקר, ופעילויות חברתיות ותרבותיות שמעודדת את הרוח המאתגרת של אחדות ושיתוף פעולה ברמה המקומית והגלובלית. הקבוצה תומכת באופן עקרוני במחקר ועבודה שהינם בצומת של רוחניות עכשווית ואלטרנטיבית, מדע, טכנולוגיה, אמנויות וחקר התודעה. היא מעודדת מקוריות ויצירתיות,קיימות, ודרכי חשיבה ועשייה שמעוררים את האבולוציה של הפוטנציאל האנושי והתודעה. 

קישורים: 

קבוצת פייסבוק - כאן

אתר המכון למדעים נואטים - כאן

צרו קשר - כאן

 

bottom of page